Tag Archives: มาร์คาไซต์

4 ชอล์กสีขาวของก้อนมาร์คาไซต์

ชอล์คไวท์ของก้อนมาร์คาไซต์เป็นหินที่ใช้มานานหลายศตวรรษ เดิมถูกขุดในอังกฤษ แต่เหมืองได้ปิดไปแล้ว ปัจจุบันพบหินก้อนนี้ในบราซิล และมักพบเป็นก้อนหินปูน สีขาวชอล์คของหินก้อนนี้มาจากการมีอยู่ของแร่มาร์คาไซต์ ก้อนมักจะมีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วและมีรูปร่างกลมหรือรี สามารถนำมาเจียระไน ขัดเงา และทำเป็นเครื่องประดับหรือสิ่งของอื่นๆ ที่ต้องการสีขาวเพื่อให้ดูดึงดูดสายตายิ่งขึ้น